paul davies ac

Paul Davies

Paul Davies ydw i, Aelod etholedig y Ceidwadwyr Cymreig dros Preseli Sir Benfro . Yma gallwch ddarllen amdanaf i a'r gwaith rydw i wedi'i wneud fel Aelod Senedd Cymru, gan gynnwys llawer o'r materion sy'n effeithio ar Sir Benfro. Mae croeso i chi gysylltu â mi trwy'r dudalen Gyswllt.

A40

A40

Ymgyrchoedd

Band Eang

Mae Paul wedi ymgyrchu’n frwd dros wasanaeth band eang gwell ledled Sir Benfro…

A40

Mae parhau i fod yn gystadleuol yn y 21ain Ganrif yn hanfodol os yw Sir Benfro…

Newyddion diweddaraf

Contact

Swyddfa'r Etholaeth
20 Stryd y Farchnad Uchaf, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1QA
01437 766425

Preseli Penfro

Get email updates

Clywed y newyddion diweddaraf

Facebook