paul davies ac

Paul Davies AC

Paul Davies ydw i, Aelod Cynulliad Preseli Sir Benfro ar ran y Ceidwadwyr Cymreig. Yma, cewch wybodaeth am y gwaith rwy’n ei wneud yn y Cynulliad Cenedlaethol, sut i drefnu apwyntiad mewn cymhorthfa, a llawer mwy. Cysylltwch â mi drwy fynd i’r dudalen Cysylltu.

Housing

Tai

A40

A40

Materion Gwledig

Materion Gwledig

Paul Davies ydw i, Aelod Cynulliad Preseli Sir Benfro ar ran y Ceidwadwyr Cymreig. Yma, cewch wybodaeth am y gwaith rwy’n ei wneud yn y Cynulliad Cenedlaethol, sut i drefnu apwyntiad mewn cymhorthfa, a llawer mwy. Cysylltwch â mi drwy fynd i’r dudalen Cysylltu.

Ymgyrchoedd

Materion Gwledig

Fel etholaeth wledig yn bennaf, mae’r diwydiant ffermio yn parhau’n ganolog i…

Band Eang

Mae Paul wedi ymgyrchu’n frwd dros wasanaeth band eang gwell ledled Sir Benfro…

A40

Mae parhau i fod yn gystadleuol yn y 21ain Ganrif yn hanfodol os yw Sir Benfro…

Newyddion diweddaraf

Facebook

Clywed y newyddion diweddaraf

Clywed y newyddion diweddaraf

Cysylltwch â mi...

Fy map