News

AC lleol yn taro heibio Llyfrgell Glan-yr-afon

Mae’r Aelod Cynulliad lleol Paul Davies wedi ymweld â ‘Glan-yr-afon’ yn ddiweddar, llyfrgell, oriel a chanolfan gymunedol yng nghanol Hwlffordd. Aeth Mr Davies draw i ddysgu mwy am y cyfleusterau, yn dilyn gwaith adnewyddu sylweddol ac agoriad swyddogol yn gynharach eleni.