News

Paul Davies yn cyfarfod cynrychiolwyr y sector gwirfoddol yng Nghymru

Yn ddiweddar, cafodd Paul Davies, Aelod o’r Senedd dros Breseli Sir Benfro, y pleser o gyfarfod cynrychiolwyr o’r sector gwirfoddol i glywed mwy am effaith Covid-19 ar y trydydd sector ledled y wlad ac i ddysgu mwy am rywfaint o’r cynnydd sy’n cael ei wneud wrth sicrhau bod grwpiau lleol a sefydl

Allwn ni ddim gadael i fusnesau twristiaeth lleol ddioddef, medd AS lleol

Mae’r Aelod Senedd Cymru lleol, Paul Davies, wedi ategu ei alwadau ar Lywodraeth Cymru i ystyried ffyrdd o gefnogi sectorau twristiaeth Cymru ac annog busnesau i ailafael ynddi’n raddol, yn dilyn sylwadau gan y Prif Weinidog sy’n awgrymu y bydd diwydiant twristiaeth Cymru ar gau ar y cyfan dros f

Pwyllgor Deisebau’r Senedd am ystyried deiseb Ysgol Sant Aidan

Mae’r Aelod o’r Senedd lleol, Paul Davies, wedi croesawu’r newyddion y bydd deiseb a drefnwyd gan ddisgyblion ysgol leol o Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru Sant Aidan yn cael ei thrafod gan Bwyllgor Deisebau’r Senedd ar 9 Mehefin.