Newyddion

AC lleol yn tynnu sylw at ffigurau gwael gofal llygaid

Mae Paul Davies, yr Aelod Cynulliad lleol wedi tynnu sylw Siambr y Cynulliad at y data mesurau gofal llygaid diweddar, sy’n dangos mai dim ond 60.6% o gleifion a welwyd o fewn dyddiad targed Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.