Newyddion

AC lleol yn nodi Diwrnod Aren y Byd

Mynychodd Paul Davies yr Aelod Cynulliad lleol ddigwyddiad yn ddiweddar i nodi  Diwrnod Aren y Byd. Roedd y digwyddiad yn arddangos gwaith Cronfa Paul Popham, sefydliad sy’n cefnogi cleifion o bob oed sy’n byw gyda chlefydau arennol ledled Cymru.

AC Sir Benfro yn codi problemau ffyrdd lleol

Mae galwadau i wneud yr A40 yn ffordd ddeuol, adeiladu pont droed a dod o hyd i ateb call i’r problemau yn y Cwm yn Abergwaun, a gwella gwasanaethau bysiau ledled Sir Benfro i gyd wedi’u codi yn Siambr y Cynulliad gan Paul Davies, yr Aelod Cynulliad lleol.

AC lleol yn tynnu sylw at ffigurau gwael gofal llygaid

Mae Paul Davies, yr Aelod Cynulliad lleol wedi tynnu sylw Siambr y Cynulliad at y data mesurau gofal llygaid diweddar, sy’n dangos mai dim ond 60.6% o gleifion a welwyd o fewn dyddiad targed Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.