Newyddion

Llongyfarchiadau i AS lleol

Mae’r Aelod Cynulliad lleol Paul Davies wedi llongyfarch yr AS lleol Simon Hart ar ei rôl newydd fel Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

AC Preseli Sir Benfro yn mynychu apêl teganau PATCH

Yn ddiweddar, mynychodd Paul Davies yr Aelod Cynulliad lleol apêl Teganau Nadolig a lansiwyd gan yr elusen leol PATCH. Cafodd apêl flynyddol teganau Nadolig PATCH ei lansio ddydd Gwener 25 Hydref yn Neuadd yr Eglwys Albany yn Hwlffordd.

Trefniadau Mamolaeth Newydd yn Gwylltio Paul Davies

Mae cynllun ar gyfer mamau sy’n disgwyl sy’n golygu bod angen ffonio Uned Dan Arweiniad Bydwragedd Glangwili os ydynt yn dechrau esgor y tu allan i oriau swyddfa, wedi’u feirniadu’n chwyrn gan Paul Davies, yr Aelod Cynulliad lleol.

Amseroedd Aros Canser Hywel Dda yw'r Gwaethaf yng Nghymru

Mae ystadegau newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru wedi cadarnhau mai Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw'r Bwrdd Iechyd sy'n perfformio waethaf yng Nghymru, o ran amseroedd aros am driniaethau canser.