Newyddion

AC Preseli Sir Benfro yn mynychu apêl teganau PATCH

Yn ddiweddar, mynychodd Paul Davies yr Aelod Cynulliad lleol apêl Teganau Nadolig a lansiwyd gan yr elusen leol PATCH. Cafodd apêl flynyddol teganau Nadolig PATCH ei lansio ddydd Gwener 25 Hydref yn Neuadd yr Eglwys Albany yn Hwlffordd.

Paul Davies yn croesawu Cytundeb Cyllido Orkambi

Mae Paul Davies, yr Aelod Cynulliad lleol, wedi croesawu’r newyddion y bydd Orkambi, cyffur a ddefnyddir i drin ffeibrosis systig, ar gael i gleifion sy’n byw yng Nghymru.  Mae cytundeb wedi’i wneud rhwng Vertex a Gwasanaeth Caffael GIG Cymru gyda’r bwriad o ganiatáu i’r cleifion blaenoriaeth uch

Paul Davies yn Hyrwyddo Ymgyrch Gwrth-fwlio

Mae’r Aelod Cynulliad lleol Paul Davies yn cefnogi ymgyrch gwrth-fwlio genedlaethol, er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth o’r effaith ddinistriol y gall bwlio ei chael ar fywydau pobl.