Cefndir RSS

Ffrydiau a newyddion RSS 

Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf o’r wefan hon gan ddefnyddio’ch darllenydd newydd, neu eu dangos ar eich gwefan eich hun gan ddefnyddio dogfennau XML RSS (Syndicetiaid Syml Iawn), ble bynnag welwch chi’r symbol RSS oren.

Beth yw RSS?

Safon XML de factoa ddyfeisiwyd gan Netscape ar gyfer dosbarthu newyddion yw RSS, ac mae’n cael ei defnyddio gan filoedd o wefannau erbyn hyn. Mae’n fformat agored sy’n defnyddio set syml o dagiau XML i ddiffinio “sianel” newyddion sy’n caniatáu i unrhyw wefan ddarparu metawybodaeth sylfaenol am eich cynnwys newydd (pennawd, dolen, disgrifiad).

Pryd bynnag fyddwch chi’n defnyddio ein ffrydiau RSS yn gyhoeddus (lle byddai unrhyw un heblaw chi’n eu darllen), dylech gyfeirio’n gywir at y wefan hon. Ni allwn roi unrhyw gyngor neu gymorth technegol o ran codio a chynnwys ein ffrydiau RSS ar eich gwefan neu feddalwedd. Hefyd, dylech storio’ch ffrydiau RSS a pheidio ag anfon mwy nag un ymholiad bob awr.