Cymorthfeydd

Mae Paul yn cynnal cymorthfeydd rheolaidd bob rhyw bythefnos ar hyd a lled yr etholaeth.

Mae angen i etholwyr archebu apwyntiad preifat chwarter awr gyda Paul, lle bydd cyfle i godi pryderon neu broblemau, neu lobïo Paul i gefnogi achos penodol.

I gadw lle cysylltwch â david.howlett@senedd.cymru gan roi'ch enw, cyfeiriad a'ch rhif(au) ffôn cyswllt, neu ffoniwch 01437 766425.

2022 

14        Ion            Aberdaugleddau

4         Chwe        Clynderwen

25       Chwe        Llandudoch

18        Maw          Hwlffordd

22       Ebr            Crymych

13        Mai            Abergwaun

10        Meh          Haverfordwest / Hwlffordd

24        Meh         Treletert

8          Gor           Neyland

            Awst         Sioe Sirol Sir Benfro (To be confirmed / I’w gadarnhau)

16        Medi         Aberdaugleddau

7          Hyd          Ŵdig

28        Hyd          Johnston

18        Tach          Tŷ Ddewi

9          Rhag        Hwlffordd

Os na allwch chi ddod i gymhorthfa, cysylltwch â swyddfa'r etholaeth lle bydd Gill neu David ar gael i helpu.