Cymorthfeydd

Mae Paul yn cynnal cymorthfeydd rheolaidd bob rhyw bythefnos ar hyd a lled yr etholaeth.

Mae angen i etholwyr archebu apwyntiad preifat chwarter awr gyda Paul, lle bydd cyfle i godi pryderon neu broblemau, neu lobïo Paul i gefnogi achos penodol.

I gadw lle cysylltwch â david.howlett@senedd.cymru gan roi'ch enw, cyfeiriad a'ch rhif(au) ffôn cyswllt, neu ffoniwch 01437 766425.

2023 

2 Meh                   Ty Ddewi

26 Meh                  Neyland

7 Gor                     Cilgerran

18 Med                  Aberdaugleddau

6 Hyd                    Treletert

27 Hyd                  Johnston

17  Tach               Wdig     

8 Rhag                Hwlffordd

Os na allwch chi ddod i gymhorthfa, cysylltwch â swyddfa'r etholaeth lle bydd Gill neu David ar gael i helpu.