Newyddion Lleol

AC lleol yn galw am gynnal profion mewn Cartrefi Gofal

Mae’r Aelod Cynulliad Paul Davies wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddilyn cyhoeddiad Llywodraeth y DU y bydd holl breswylwyr a staff cartrefi gofal sy’n dangos symptomau Covid-19 yn cael eu profi.

AC lleol yn nodi Diwrnod Aren y Byd

Mynychodd Paul Davies yr Aelod Cynulliad lleol ddigwyddiad yn ddiweddar i nodi  Diwrnod Aren y Byd. Roedd y digwyddiad yn arddangos gwaith Cronfa Paul Popham, sefydliad sy’n cefnogi cleifion o bob oed sy’n byw gyda chlefydau arennol ledled Cymru.