Cymorthfeydd

Mae Paul yn cynnal cymorthfeydd rheolaidd bob rhyw bythefnos ar hyd a lled yr etholaeth.

Mae angen i etholwyr archebu apwyntiad preifat chwarter awr gyda Paul, lle bydd cyfle i godi pryderon neu broblemau, neu lobïo Paul i gefnogi achos penodol.

I gadw lle cysylltwch â david.howlett@senedd.cymru gan roi'ch enw, cyfeiriad a'ch rhif(au) ffôn cyswllt, neu ffoniwch 01437 766425.

2024 

19 Ionawr                Aberdaugleddau                

9  Chwefror             Llandisilio

26 Chwefror             Llandudoch

15 Mawrth               Hwlffordd

26 Ebrill                   Crymych

17 Mai                      Abergwaun

7  Mehefin               Hwlffordd

28 Mehefin              Treletert

12 July                      Neyland

Awst                         Sioe Sirol Sir Benfro (dyddiadau i’w cadarnhau)

13 Medi                    Aberdaugleddau

4  Hydref                Ŵdig

25 Hydref                Johnston

15 Tachwedd            Tŷ Ddewi

6  Rhagfyr                 Hwlffordd

Os na allwch chi ddod i gymhorthfa, cysylltwch â swyddfa'r etholaeth lle bydd Gill neu David ar gael i helpu.