News

Fferyllfa Gymunedol yn creu argraff ar Paul Davies

Bu’r Aelod Cynulliad lleol, Paul Davies, yn ymweld â Fferyllfa Gymunedol yng Nghrymych yn ddiweddar i gael y newyddion diweddaraf ar y nifer cynyddol o wasanaethau sydd ar gael yno.

Norman Industries yn gwneud argraff ar Paul Davies AC

Yn ddiweddar, aeth Paul Davies AC i ymweld â ffatri yn Snowdrop Lane, Hwlffordd, sy’n derbyn cymorth gan Norman Industries – ac fe wnaeth dipyn o argraff arno. Mae Norman Industries yn gweithio gyda phobl sydd ag ystod eang o anableddau.

Cwmni lleol GenPower yn creu argraff ar Paul Davies

Yn ddiweddar, aeth Paul Davies AC ar ymweliad â chwmni GenPower o Sir Benfro. Mae’r cwmni wedi ehangu’n sylweddol ers ei sefydlu 13 blynedd yn ôl, a bellach mae’n cyflogi 50 yn ei bencadlys yn Noc Penfro.

AC Lleol yn gwerthfawrogi gwaith Cyngor ar Bopeth

Yn ddiweddar, bu Paul Davies yr Aelod Cynulliad lleol, yn ymweld â swyddfa Cyngor ar Bopeth yn Hwlffordd i gyfarfod Geraldine Murphy y Prif Weithredwr, Alan Furlong, Ymddiriedolwr a Nikki Neufeld, yr Uwch Reolwr Cyngor.