News

AC Lleol yn mynychu Derbyniad Bwyd a Diod o Gymru

Yn ddiweddar, mynychodd Paul Davies AC Preseli Sir Benfro dderbyniad bwyd dan ofal NFU Cymru yn y Cynulliad i ddathlu cynnyrch Cymru a diwydiant bwyd Cymru. Cafodd Mr Davies y cyfle i gyfarfod aelodau NFU Cymru a chynrychiolwyr o’r diwydiant amaethyddol a dathlu ansawdd uchel bwyd o Gymru.

Paul Davies AC yn brwydro dros ddechrau teg

Mae’r Aelod Cynulliad lleol Paul Davies yn cefnogi ymgyrch ‘Fight for a Fair Start’ yr NSPCC. Yn ddiweddar, cafodd gyfarfod â chynrychiolwyr NSPCC i drafod sut i fynd i’r afael â phroblemau iechyd meddwl adeg beichiogrwydd, ac wedi’r enedigaeth, yma yng Nghymru.

Paul Davies yn Mynychu Diwrnod Agored Blyndydol HOPE

Yn ddiweddar, mynychodd Paul Davies, Aelod Cynulliad Preseli Sir Benfro Ddiwrnod Agored Blynyddol yr elusen leol HOPE yn Neyland. Yno cyfarfu ag ymddiriedolwyr a staff sy’n cefnogi pobl â sglerosis ymledol ac anhwylderau eraill yn Sir Benfro.

Paul Davies yn gwisgo pinc i godi arian ar gyfer Breast Cancer Now

Mae Paul Davies, AC Preseli Penfro, wedi ychwanegu mymryn o binc at ei wisg arferol i gefnogi ymgyrch codi arian gwisgo pinc Breast Cancer Now, a gynhelir ddydd Gwener 18 Hydref. Ers ei lansio yn 2002, mae’r ymgyrch gwisgo pinc wedi codi dros £33 miliwn.