Paul Davies yn Agor Cyfleusterau ar thema Dr Who yn yr Amgueddfa Spitfire

Yn ddiweddar fe agorodd Paul Davies, Aelod Cynulliad Preseli Sir Benfro, gyfleuster newid newydd ar thema Dr Who yn Amgueddfa Spitfire Cymru. Torrodd Mr Davies rhuban a dywedodd ychydig eiriau gan gyhoeddi bod y cyfleusterau newydd bellach ar agor. Mae’r ystafelloedd newid sydd newydd gael eu hail wampio’n seiliedig ar y Tardis enwog hwnnw o’r rhaglen deledu Dr Who ac mae’r cyfleusterau i’w gweld yn y siop yn Amgueddfa Spitfire Cymru yn Hwlffordd.   

Yn ôl Mr Davies, “Roedd yn hyfryd agor y cyfleusterau newydd yn yr Amgueddfa Spitfire, sy’n dilyn thema’r Tardis. Rydyn ni’n ffodus iawn o gael lleoliad mor ddiddorol ar stepen ein drws a hoffwn annog pawb i fanteisio ar y cyfle i fynd o amgylch yr arddangosfa. Wrth gwrs, mae mentrau bach fel hyn yn ddibynnol i raddau helaeth ar gefnogaeth gwirfoddolwyr lleol ac mae’r amgueddfa bob amser yn chwilio am fwy o gymorth, felly os yw hyn yn rhywbeth y byddai gennych chi ddiddordeb ynddo, cofiwch gysylltu â Ray Burgess drwy wefan yr Amgueddfa Spitfire yn http://welshspitfire.org/ i ddysgu mwy am ffyrdd y gallwch chi gefnogi’r atyniad lleol ardderchog hwn.”