Fy nhîm

Fy Nhîm Staff

 

Staff Paul

Mae Paul yn cyflogi tri aelod o staff, dau yn Hwlffordd ac un yn y Cynulliad ym Mae Caerdydd. Eu gwaith yw ymdrin ag unrhyw faterion sy’n effeithio ar etholwyr a helpu Paul yn ei rôl fel Aelod Senedd

 

David Howlett

David Howlett ydw i ac rwy’n gweithio yn swyddfa etholaeth Paul, 20 Stryd y Farchnad Uchaf, Hwlffordd. Roeddwn i’n arfer gweithio gyda Paul yn LloydsTSB, ac wedi gweithio yno am 20 mlynedd fel Paul.

Mae fy rôl yn cynnwys cynorthwyo Paul yn ei rôl fel Aelod Cynulliad Preseli Sir Benfro. Mae’r swydd yn amrywiol iawn a does byth ddau ddiwrnod yr un fath. Rwy’n treulio’r rhan fwyaf o fy amser yn helpu etholwyr gyda chyngor ac ymholiadau. Mae hyn yn golygu cysylltu â chyrff amrywiol ar ran yr etholwr i geisio dod o hyd i ateb llwyddiannus i’r broblem. Gall fod yn heriol, ond mae’n ddiddorol iawn ac rydym ni’n ymwneud â llawer o faterion lleol.

Mae elfennau eraill o fy swydd yn cynnwys trefnu a mynychu cymorthfeydd rheolaidd Paul a gynhelir ledled Preseli Sir Benfro, gan fynd gyda Paul i gyfarfodydd ac ymweliadau o fewn yr etholaeth.

Ar 1 Mai 2008, cefais fy ethol ar Gyngor Sir Benfro fel Cynghorydd Ward Wiston. Mae’r Ward hon yn cynnwys Clarbeston Road, Wiston, Spittal ac Ambleston. Cefais fy ailethol yn ddiwrthwynebiad ym mis Mai 2012 a 2017.

 

Jennifer Ramsay

Helo, Jenny ydw i a fi yw Uwch Gynghorydd Paul, ac rwy'n gweithio yn ei swyddfa yn y Senedd ym Mae Caerdydd. 

Mae fy swydd yn cynnwys paratoi cyfraniadau Paul mewn cyfarfodydd llawn a rheoli ei gyfryngau lleol. Rwy'n rhoi cyngor i Paul ar faterion polisi a chydlynu ei gynigion deddfwriaethol hefyd.

Y tu allan i'r swyddfa, mae fy niddordebau'n cynnwys ioga, darllen, celf a dysgu Cymraeg gyda fy mab James. 

 

Gill Harrison

Helo, Gill ydw i, ac rwy'n Weithiwr Achos a Chymorth Gweinyddol yn swyddfa etholaeth Paul yn 20 Stryd y Farchnad Uchaf, Hwlffordd. Mae fy nghyfrifoldebau'n cynnwys cynorthwyo Paul yn ei rôl fel Aelod o’r Senedd dros etholaeth Preseli Sir Benfro hefyd.

Mae'r rôl yn amrywiol ac yn hynod ddiddorol. Mae pob diwrnod yn dod â rhywbeth newydd wrth i ni drin a thrafod cynifer o faterion lleol amrywiol.  Stori am lwyddiant a gwybod bod cyfraniad Paul a'n gwaith wedi helpu i sicrhau canlyniad da i etholwr yw'r teimlad gorau.

Rwyf wedi bod yn gweithio i Paul ers mis Awst 2008. Rwy'n mwynhau heriau'r rôl yn fawr – ac yn edrych ymlaen at fy amser yn y gwaith – nid pawb all ddweud hynny!

Y tu allan i'r gwaith, a heblaw bod yn fam ac yn fam-gu, rwy'n darllen cryn dipyn ar bob math o bynciau. Ffuglen wyddonol a Ffantasi sy'n agos at fy nghalon ond rwy'n arbennig o hoff o lyfrau ffeithiol, yn enwedig rhai sy'n gysylltiedig â gwyddoniaeth gan fod gennyf ddiddordeb brwd mewn cosmoleg, bywyd a'r bydysawd. Rwy'n mwynhau ffilm dda hefyd, a theithio pan fydd cyfle.

Rwy'n treulio gweddill fy amser gyda fy nheulu, ffrindiau agos a'm ci.