Materion Gwledig

Fel etholaeth wledig yn bennaf, mae’r diwydiant ffermio yn parhau’n ganolog i economi Sir Benfro. Mae’r materion sy’n wynebu’r diwydiant amaethyddol - o TB a Chlwy’r Traed a’r Genau i brisiau anghynaladwy - yn rhai y mae Paul teimlo’n angerddol yn eu cylch. Mae Paul wedi cyfarfod yn rheolaidd â grwpiau ffermio, megis Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr ac Undeb Cenedlaethol Amaethwyr Cymru.

Mae Paul yn cyfarfod yn rheolaidd gyda grwpiau, megis Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr ac Undeb Amaethwyr Cymru. Mae Paul hefyd yn cysylltu ag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths AC, er mwyn gwarchod un o'r prif ddiwydiannau Sir Benfro.